Sobota,
25 Maja 2019 r.

Imieniny obchodzą:
Epifan, Grzegorz, Imisława,
Maria Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.

UPRAWA BOCZNIAKA

 

WARUNKI TRANSPORTU

 

- Skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być czysta i odkażona chemicznie (Dantol, Chlorynka, Ditlenek chloru).
- Skrzynie otwarte pojazdu powinny być oplandekowane na stelażu metalowym lub drewnianym.


- Rozmieszczenie bloków podłoża na skrzyni ładunkowej pojazdu powinno umożliwiać obieg powietrza tak by nie dochodziło do nadmiernego wzrostu temperatury (temperatura podłoża nie powinna przekroczyć 27-28°C) oraz zbytniego zgniecenia bloków pod ich własnym ciężarem.
- Podczas kilkugodzinnego transportu należy zapewnić niewielki dopływ świeżego powietrza, aby nie dochodziło do znacznego wzrostu wilgotności i stężenia CO2 (unikać gwałtownego przewiewu powietrza).
- Należy unikać znacznego wychłodzenia podłoża (transport w okresie zimowym), tj. poniżej 15°C po przetransportowaniu podłoża należy je bezzwłocznie rozładować i wnieść do hali uprawowej (nie składać w pryzmę)

 

WARUNKI UPRAWY

 

I etap - dojrzewanie podłoża

 

Po umieszczeniu podłoża w hali utrzymać temperaturę powietrza na poziomie 16-17°C /

letnia 18-20°C (temperatura wewnątrz podłoża może być o 2-4°C wyższa od temperatury powietrza) przez okres od kilku do kilkunastu dni w zależności od stopnia przerośnięcia podłoża grzybnią. W tym czasie zaleca się utrzymania wilgotności względnej powietrza na poziomie 70-75% oraz zapewnianie łagodnego mieszania powietrza i dopuszczania niewielkiej ilości świeżego powietrza, ale tak by zawartość CO2 nie spadła poniżej 1000ppm. W tym czasie należy bezwzględnie unikać dużych i gwałtownych wahań temperatury, gdyż mogą one powodować kondensację pary wodnej na powierzchni podłoża. Intensywność oświetlania uprawy w czasie dojrzewania podłoża może być ograniczona do 50% wymaganego poziomu dla tworzenia zawiązków i wzrostu owocników. Sygnałem do zmiany warunków w hali uprawowej i przejścia do następnej fazy uprawy jest wytworzenia się wokół otworów w folii wyraźnie zgrubiałej białej obrączki grzybni i

pojawienie się w niektórych otworach pojedynczych maleńkich zawiązków owocników.

 

II etap - wykształcenie zawiązków owocników

 

W tej fazie uprawy należy obniżyć temperaturę powietrza do 15-16°C (minimalna dopuszczalna temperatura w zimie to 8-10°C a w okresie lata maksymalnie 18-19°C), a wilgotność utrzymać na poziomie 80- 90%. Powstanie zawiązków wymaga obniżenia zawartości CO2 w powietrzu poniżej 800ppm, dlatego należy zwiększyć intensywność wietrzenia przez dopuszczanie świeżego powietrza. Trzeba jednak pamiętać, aby przepływ powietrza nie był większy niż 10cm/sekundę (najlepiej, jeśli wynos 6-7cm/s - dym z papierosa rozpływa się łagodnie, ale zdecydowanie). Etap ten jak i następny (III) wymagają pełnego oświetlenia uprawy tj. minimum 200-300lx przez 10-12 godzin na dobę.

 

III etap - dorastanie owocników i zbiór

 

Dla uzyskania owocników dobrej jakości ich dorastanie powinno odbywać się przy wilgotności powietrza wynoszącej 75-80%. W tym czasie należy utrzymywać temperaturę powietrza na poziomie 13-16°C. W przypadku dużej ilości zawiązków i grzybów dla

uzyskania ich lepszej jakości można obniżyć temperaturę do 12-13°C. W czasie dorastania owocników stężenie CO2 nie powinno przekroczyć 800ppm. Wymaga to intensywniejszego wietrzenie niż w etapie poprzednim, szczególnie wtedy, gdy grzybów jest dużo


(ale z zachowaniem prędkości przepływu powietrza jak w etapie II). Zbiorów nie należy zbytnio przedłużać (kilka dni). Jeśli pozostało niewiele kęp owocników do zebrania, to należy je zebrać niezależnie od wielkości owocników. (Po zbiorach, folię na blokach można zmyć ostrym strumieniem wody, szczególnie wówczas, kiedy nagromadziło się na niej dużo zarodników).
 

 

IV etap – regeneracja grzybni po I rzucie

 

Po zakończeniu zbiorów trzeba usunąć resztki trzonów po zebranych owocnikach. Jeżeli przeprowadziliśmy głębokie czyszczenie (usunęliśmy z otworów pozostałości trzonów i starą grzybnię aż do „gołej słomy”)

to przez pierwsze 3-4 dni należy podnieść temperaturę powietrza do 20-22°C i zaprzestać całkowicie wietrzenia. Wilgotność powietrza w tym czasie powinna wynosić 85-90%. W tej fazie stężenie CO2 nie powinno być niższe niż 800ppm (najlepiej jeżeli jest powyżej 1500 ppm). W ciągu następnych kilku dni obniżamy temperaturę powietrza do 13-17°C i rozpoczynamy łagodne wietrzenie. W tym czasie w otworach folii powinien pojawić się delikatny puszek grzybni. Następnie należy zwiększyć wietrzenie, ale temperaturę i wilgotność powietrza utrzymujemy na wyżej wymienionym poziomie. Jeżeli nie przeprowadziliśmy głębokiego czyszczenia i usunęliśmy tylko pozostałości trzonów owocników to możemy otwory w folii poszerzyć przez nacięcie „na krzyż” na długości kilku centymetrów lub naciąć folię na bokach podłoża.

Następnie należy podnieść temperaturę na 2-3 dni i później obniżyć jak opisano to wyżej albo utrzymać temperaturę stale na 15-17°C (owocniki zawiążą się wówczas później).

Drugi rzut cników w zależności od sposobu postępowania podczas regeneracji może następować po 1-3 tygodniach.

 

V etap - II rzut

 

W czasie plonowania należy zachować takie same warunki jak w czasie trwania I rzutu, trzeba jednak zwrócić baczniejszą uwagę na wilgotność powietrza. W uzasadnionych przypadkach uprawę można podlać wodą. bezpośrednio na owocniki, pamiętając jednak o ich szybkim powierzchniowym osuszeniu, poprzez wietrzenie.

 

VI etap - likwidacja uprawy

 

Po zakończeniu drugiego rzutu podłoże z hali usuwamy i wywozimy na odległość, co najmniej 1km od miejsca uprawy. Pozostawienie podłoża na terenie obiektu może prowadzić do rozprzestrzenienia się chorób i szkodników. Po usunięciu podłoża halę dezynfekujemy formaliną (2% roztworu) lub Mycetoxem. W tym czasie temperatura powietrza w hali nie powinna być niższa niż 15°C. Przed wniesieniem nowego podłoża należy wywietrzyć, aż do zupełnego zaniku zapachu formaliny.
 

Design Jankes | Powered by Quick.Cms | CMS | TYRMYCEL ® | Odwiedzin: 4346